Kern-elementen van Sociale Permacultuur

Frodia biedt workshops en cursussen over Sociale Permacultuur. Permacultuur staat voor permanente cultuur, en daarbij leggen we de nadruk op het sociale in de zin van gemeenschapsvorming. Hoe zien we dat voor ons? Cultuur ontstaat in samenleven. In cultuur kunnen elementen verwerkt worden, leefregels omgangsvormen over het samenleven. Met elkaar, met de elementen, met andere levende wezens. Maar ook met onzekerheid, met de levensvragen. Culturele elementen geven herkenningspunten voor degenen die zich ermee willen en kunnen verbinden.

In de Sociale Permacultuur als stroming is er veel onderzoek gedaan naar “natuurvolken”. Natuurculturen, de gemeenschappen die al sinds mensenheugenis leven met het land en de ongedomesticeerde natuur. Er wordt inspiratie geput uit culturele elementen die bij verschillende culturen terug te vinden zijn die lang in vrede hebben geleefd. Welke lessen vertellen hoe ‘wij’ mensen al die duizenden jaren op aarde hebben overleefd? Welke elementen leren ons over het belangrijke vermogen vreedzaam samen te leven? Wat kunnen we doen om te zorgen voor een gezonde productieve gemeenschap waar in de behoeften van allen wordt voorzien? Hoe kunnen wij echt samenleven, ook met de ander die wij niet begrijpen? Hoe kunnen we eerlijk delen en zorg dragen voor al wat leeft?

In het aanbod van Frodia leer je de kostbare lessen van deze culturen als ervaringsoefeningen. We brengen het dichtbij. Is er in onze maatschappij andere cultuur nodig? Hoe voelen wij ons over onze relatie met onze leefomgeving? Hoe relateren we met andere levende wezens; planten en dieren? En met mensen die we niet zo makkelijk begrijpen? Kunnen we compassie kweken in onszelf? En collectief?

Verbinding staat centraal. Natuurverbinding, verbinding met je (wilde, natuurlijke) zelf, en met elkaar. Dit alles leidt tot meer gecentreerde aandacht, waarbij samenwerken natuurlijker gaat. Idealen worden belichaamd in beweging gebracht.

Bevrijding. Het wilde en natuurlijke zelf is eeuwen lang onderdrukt. Het ideaal van de mens als consument, afhankelijk van de ‘vrije markt’ heeft zo lang een stempel gedrukt op onze gedachtepatronen. Daag je aannames en privileges uit. Bevraag systemen. Durf je je in te leven in de Ander? Hoe kom je dichter bij je eigen kern? Hoe eer je je eigen natuur en voed en verdiep je de relaties met anderen?

We voeden een gemeenschap die solidair wil samenleven. We willen mensen stimuleren om voor elkaar en voor de natuur te zorgen. Je eigen natuur en je energie, en de natuur om je heen. Het is voor mensen natuurlijk om degenen om je heen gelukkig en gezond te willen zien. Wat kan jij doen om solidariteit te belichamen? Hoe verwelkomen we diversiteit? We hebben iedereen nodig om de problemen in deze tijd aan te pakken.

Ontwerp. Een nieuwe beweging komt het best tot stand vanuit bewust ontwerp. Van intentie tot manifestatie werken we met de ontwerp principes van de Permacultuur, die op hun beurt ook geïnspireerd zijn op de reis- en levenswijsheden van onder andere de Aboriginal Australiërs.

Together they provide the framework for deep transformation and alignment.” Looby Macnamara